Course

เริ่มสัปดาห์หน้ากันแล้วค่ะ สำหรับคอร์สเรียน J-Group พื้นฐาน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้ฐานด้านตัวอักษรภาษาญี่ปุ่นมาก่อน เริ่มเรียนวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2015 – 22 มิถุนายน 2015