ไม่กล้าจิบเบียร์ เพราะกลัวจะเพ้อ ไม่กล้าจีบเธอเพราะกลัวจะแพ้

ビールを飲みすぎてはいけない。酔っぱ らわないために。あなたと付き合いすぎ てはいけない。ハマってしまわないために。 bi-ruonomisugitewaikenai yopparawa naitamenianatatotsukiaisugitewaikenai hamatteshimawanaitameni ไม่กล้าจิบเบียร์ เพราะกลัวจะเพ้อ ไม่กล้าจีบเธอเพราะกลัวจะแพ้