เที่ยวสุดคุ้มกับNihonthai Academy Kamatzu-Shizuoka27มีนา-1เมษา 15

เที่ยวสุดคุ้มกับNihonthai Academy Kamatzu-Shizuoka 50,000.-6วัน4คืน อาหารทุกมื้อ+อาหารบนเครื่อง+ รวมทิปไกด์ -ทาคายาม่า -ชิราคาวาโกะ -ฮาโกเน่ -ล่องเรือโจรสลัด -โตเกียว -ชินจูกุ -ชิซูโอกะ -ไร่สตอเบอรี่ เดินทาง27มีนา-1เมษา 15 ติดต่อสอบถาม 090-116-3551

Recruiting service

    บริการจัดหาพนักงาน Recruting service 1.คัดเลือกผู้รับสมัคร โดยเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย Interaction network: มีการประสานยังหน่วยงานที่มีสาขาเกี่ยวข้อง รวมถึงประสานกับบุคคลการที่อยู่ในแวดวงนั้น ๆจึงทำให้ผู้สมัครมีความสนใจในเนื้องานที่เสนอไปอย่างแท้จริง Online network: การลงประกาศในกลุ่มผู้สนใจด้านภาษาญี่ปุ่นโดยเรามีฐานข้อมูลเฉพาะด้าน ทั้งในระบบที่โซเชียลเนตเวิร์คและการใช้ ระบบ SEO ในกลุ่มครอบคลุมในทุกสาขาวิชาชีพ โดยเน้นมีความสามารถด้านภาษาญี่ปุ่นโดยเฉพาะ 2.Filtering คัดกรอกผู้สมัครด้วยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้บริษัทสามารถทราบถึงความสามมารถของผู้สมัครโดยเฉพาะทักษะในด้านการสื่อสาร เราจึงมีการสมัครผู้สมัครเพื่อประเมินระดับภาษาในการสื่อสารแท้จริงทำให้การคัดกรองที่ประสิทธิภาพมากขึ้น 3.การทดสอบภาษาญี่ปุ่น  Japanese Language Skill Testing available 4.สภานที่สำหรับสัมภาษณ์  Providing Interview Space: Nihon Thai Academy BTS Phayathai 5.การอบรมภาษาญี่ปุ่น    Training

สอบวัดระดับภาษาญีปุ่น JLPT 1/2015

วันสอบ  –  สอบวันอาทิตย์ที่ 5 กรกฏา 2015 สถานที่สอบ – จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิธีสมัคร 1. สมัครด้วยตนเอง 2. สมัครทางไปรษณีย์ ขายใบสมัคร ตั้งแต่วันที่  17  กุมภาพันธ์ – 10 เมษายน 2015 ยื่นใบสมัคร ตั้งแต่วันที่ 21 มีนา – 10 เมษา 2015 หลักฐานในการยื่นใบสมัคร (ขาดอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถสมัครได้) 1. ใบสมัครที่กรอกสมบูรณ์แล้ว (กรอกด้วยปากกาหมึกดำ หรือ หมึกน้ำเงินและเขียนกดให้เห็นชัดเจนทั้ง 5 แผ่น) 2. ติดรูปถ่ายในบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher) และสำเนาบัตรประจำตัวผู้สอบ (Test Voucher Copy) (รูปถ่ายเหมือนกัน 2 รูป ขนาด 3~4 cm x 3 cm…