ให้คิดทุกครั้งคือ คำพูด

ให้คิดทุกครั้งคือ คำพูด   ハイ キット トゥク クラン クー カム プット ให้ทำทุกวัน คือ ความดี     ハイ タム トゥク ワン クー クワーム ディー ใหืมีทุกวันคือ น้ำใจ ハイ ミー トゥク ワン クー ナム ジャイ ให้รีบตอบแทน คือ บุญคุณ     ハイ リープ トプ テーン クー ブン クン 毎回考えるのは 「話」 mai kai suru no wa ( hanashi ) 毎日するのは 「善行」        mai nichi su ru no wa ( zen kou ) 毎日あるのは 「厚情」        mai nichi aru no wa ( kou jou ) 早く返すのは 「ご恩」です。  …

คำศัพท์ญี่ปุ่น ประเภท やく

翻訳 「ほにゃく」 ( hon yaku )      =         การแปล      ガーン プレー 通訳 「つうやく」 ( tsuu yaku )      =         ล่าม    ラーム 契約 「けいやく」 ( kei yaku )       =         สัญญา   サン ヤー 婚約 「こんやく」 ( kon ya ku )      =        การหมั้น…

สุภาษิตนี้ญี่ปุ่นก็มีด้วย / 花より 団子 /กำขี้ดีกว่า กำตด

สุภาษิตนี้ญี่ปุ่นก็มีด้วย  花より 団子。  hana yori danngo.         ฮะนะ โยริ ดังโงะ       กำขี้ ดีกว่า กำตด  ガッム キー ディー クワー ガッム トッド

ความห่างไกล เป็นเครื่องวัดใจ ของกันและกัน

  ความห่างไกล เป็นเครื่องวัดใจ ของกันและกัน クワーム ハーン ガーイ ペン クルアン ムー ワット ジャイ コーン ガン レ ガン 遠距離は 二人の間の愛を計る道具となる。 enkyori wa futari no aida no ai o hakaru dougu to naru.    

ความรู้ คือ อำนาจ

ความรู้ คือ อำนาจ  クワーム ルー クー アムナーッ ยิ่งผ่าน “อุปสรค์” ได้มากเท่าไหร่ イン パーン ”ウッパサック” ダイ マーク タオ ライ เส้นทางชีวิตยิ่งสวยงามมากขึ้น セン ターン シー ウィッ イン スァーイ ガーム マーク クン 知識は 力です。 「逆境」を乗り越えれば 乗り越えるほど人生は 美しくなって いきます。 chishi wa chikara desu. ( gyakkyou ) o nori koereba nori koereru hodo jinn sei wa utsukushiku natte ikimasu.

ความรัก ไม่ใช่การครอบครอง และ ไม่ใช่การแบ่งปัน

ความรัก ไม่ใช่การครอบครอง และ ไม่ใช่การแบ่งปัน  クワーム ラック マイ シャイ ガーン キロップ クローン レ マイ シャイ ガーン ベン プン 愛は、占有するものではありません。 また、分け合うものでもありません。 ai wa,sennyuusuru mono de wa arimasen. mata,wake au mono dewa arimasenn.  

ความรักเหมือนเลขศูนย์

  เพื่อน    :    ความรักฉันเหมือนเลข 0 เอาไปคูณกับใคร ก็พาเขาหายไป ไม่มีคุณค่า   プアーン : クワーム ラック チャン ムア レーク スーン アオ パイ クーン カップ クライ コー パー カオ ハーイ パイ マイ ミー クン カー อาจารย์คณิต       :       เธอใช้ผิดวิธี  เอาไปหารจะได้ความรักนับอนันต์ アー ジャーン カ ニット : トゥー シャ-イ ピット ビ ティー アオ パイ ハン ジャ ダイ クワーム ラック ナップ アナン。 友達 :私の恋は数字の 0 みたい。誰かにかけると、皆消えてしまって 意味がないんです。 数字先生 : 君、使い方が間違ってるんだ。もし割るんなら、愛の結果は無限大です。 to mo da chi  :   watashi no  koi wa suuji no zero mitai.   dare ka ni kakeru to,minna kieteshimatte imi ga nainn desu. suu ji no senn sei :…