ะมีนาฬิกาสักเรือนไหม ที่จะบอกเวลา ว่า ….  

จะมีนาฬิกาสักเรือนไหม   ที่จะบอกเวลา ว่า ….    เมื่อไหร่ “คนที่ใช่” จะเดินเข้ามา  ジャ ミー ナ リ カー サック ルアン マイ ティー ジャ ボック ウェー ラー ワー ムアー ライ コン ティー シャイ ジャ ドゥーン カオ マー   「私の望む人」がいつ来るのか…. 知らせてくれる時計はありませんか。 ( watashi no nozomu hito ) ga itsu kuru no ka… shirasete kureru tokei ha arimasenka.  

ให้คิดทุกครั้งคือ คำพูด

ให้คิดทุกครั้งคือ คำพูด   ハイ キット トゥク クラン クー カム プット ให้ทำทุกวัน คือ ความดี     ハイ タム トゥク ワン クー クワーム ディー ใหืมีทุกวันคือ น้ำใจ  ハイ ミー トゥク ワン クー ナム ジャイ ให้รีบตอบแทน คือ บุญคุณ     ハイ リープ トプ テーン クー ブン クン 毎回考えるのは 「話」  mai kai suru no wa ( hanashi ) 毎日するのは 「善行」        mai nichi su ru no wa ( zen kou ) 毎日あるのは 「厚情」        mai nichi aru no wa ( kou jou ) 早く返すのは 「ご恩」です。  …