ะมีนาฬิกาสักเรือนไหม ที่จะบอกเวลา ว่า ….  

จะมีนาฬิกาสักเรือนไหม   ที่จะบอกเวลา ว่า ….    เมื่อไหร่ “คนที่ใช่” จะเดินเข้ามา  ジャ ミー ナ リ カー サック ルアン マイ ティー ジャ ボック ウェー ラー ワー ムアー ライ コン ティー シャイ ジャ ドゥーン カオ マー   「私の望む人」がいつ来るのか…. 知らせてくれる時計はありませんか。 ( watashi no nozomu hito ) ga itsu kuru no ka… shirasete kureru tokei ha arimasenka.