ลักษณะนาม / การนับจำนวน

การนับจำนวนที่ใช้ในภาษาญี่ปุ่น และสามารถใช้ได้กับเกือบทุกชนิด   ひとつ ( hi to tsu )      ( ฮิ โต ทสึ )                  1  อัน         「ヌン アン」 ふたつ ( fu ta tsu )      (ฟุ ตะ ทสึ )                  2  อัน  「ソーン アン」 みっつ ( mit tsu…

นั่งนิ่งเขาก็นินทา พูดมากเขาก็นินทา

นั่งนิ่งเขาก็นินทา      พูดมากเขาก็นินทา พูดพอประมาณเขาก็นินทา      คนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลก ナン ニン カオ コー ニン ター プート マーク カオ コー ニン ター プート ポー プラ マーン カオ コー ニン ター コーン マイ トゥク ニン ター マイ ミー ナイ ローク 座っているだけの人も陰口を言われ、おしゃべりな人も陰口も言われ、 ちょうど良い人も陰口も言われる。陰口を言われない人はこの世にいない! suwatteiru dake no hito mo kageguchi o iware,oshari na hito mo kageguchi mo iware, choudo ii hito mo kageguchi mo iwareru,kageguchi o iwarenai hito wa kono yo ni inai!

การฝากเงิน

銀行 「ぎんこう」 ( gin kou )        ธนาคาร  「タ ナ カーン」 預け入れ 「あずけいれ」 ( a zu ke i re )        การฝาก        ガーン プアーく 引き出し 「ひきだし」 ( hi ki da shi )          การถอน     ガーン トーン 振り込み 「ふりこみ」 ( fu ri ko mi )          การโอน  ガーン オーン  

ทุกชีวิตล้วนต้องตาย จงทำความดีก่อนตาย

ทุกชีวิตล้วนต้องตาย  จงทำความดีก่อนตาย  トゥク シー ウィット ルアン トン ターイ  ジョン タム クワーム ディー コン ターイ すべての命は必ず亡くなります。亡くなる前に善行を積まねばなりません。 subete no inochi wa kanarazu naku narimasu. nakunaru mae ni zenkou o tsumaneba narimasen.

ที่จอดรถ / ป้ายรถเมลล์ / ป้อมตำรวจ

駐車場 「chuu sha jou」     ที่จอดรถ       ティー ジョート ロット バス停 「ba su tei 」  ป้ายรถเมลล์         パーイ ロット メー 交番 ( kou bann )           ป้อมตำรวจ          ポッム タッム ルアッ  

ทิศทาง

北 「きた」 ( ki ta )  ทิศเหนือ   「ティット ヌア」 西 「にし」 ( nishi ) ทิศตะวันตก     「ティット タ ワン トック」 東 「ひがし」 ( hi ga shi )  ทิศตะวันออก 「ティット タ ワン オーク」   南 「みなみ」 ( mi na mi )   ทิศใต้  「ティット ターイ」