ยิ่งแสวงหา กลับยิ่งห่างไกล

ยิ่งแสวงหา กลับยิ่งห่างไกล イン サ ウェーン ハー グラップ イン ハーン グライ ครั้นปล่อยวางไป กลับยิ่งเพิ่มพูน クラン プローイ ワーン パイ グラップ イン プーム プーン 探せば探すほど 遠くに行ってしまう。 けど、ほっておけばおくほど、大きくなっていくものだ。 sagaseba sagasu hodo tooku ni itte shimau kedo,hotte okeba oku hodo, ookikunatte iku monoda.  

ยานพาหนะในการเดินทาง

地下鉄  ちかてつ  chi ka te tsu รถไฟฟ้าใต้ดิน  ロット ファイ ファ ターイ ディン 電車  でんしゃ  denn sha รถไฟฟ้า  ロット ファイ ファー  車 くるま  ku ru ma  รถยนต์  ロット ファイ ファー 機関車  きかんしゃ  ki kann sha  รถไฟ 🚂  ロット ファイ 歩いて あるいて  a rui te  เดิน  ドウン

ยาเสพติดไม่ดีต่อร่างกาย

麻薬 「まやく」 ( ma yaku )       ยาเสพติด  ヤー セープ ティット 体に悪い 「からだ に わるい」 ( kaada ni warui )          ไม่ดีต่อร่างกาย          マイ ディー トー ラーン ガ-イ 麻薬は体に悪いです。 「まやく は からだ に わるい です。」 ยาเสพติดไม่ดีต่อร่างกาย  

ภายในร้านค้า 7

あまり好きではありません。 amari suki dewa arimasen. ไม่ค่อยชอบ       マイ コイ ショップ すみません。決められないので またにします。  sumimasen. kimerarenainode mata ni shimasu. ขอโทษค่ะ /ครับ  ยังตัดสินใจไม่ได้ แล้วจะแวะมาใหม่