ทำอย่างไร….เมื่อหนังสือเดินทางหาย

         วันนี้เราจะมาพูดถึงปัญหาที่ทางสถานทูตไทยในญี่ปุ่นมักพบบ่อย นั่นก็คือ การทำหนังสือเดินทางหาย หากเกิดปัญหานี้ขึ้น เราควรจะต้องทำอย่างไรบ้าง วันนี้เรามีคำแนะนำจากทางสถานทูตมาฝากกันค่ะ          หากทำหนังสือเดินทางหายสามารถเดินทางมาติดต่อได้ที่ทางสถานทูตโดยตรงค่ะ เอกสารที่ต้องนำมาด้วยมีดังนี้           – สำเนาเอกสารแสดงตัวบุคคลของไทย เช่น สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านไทย           – ใบแจ้งความหรือฟุนชิทสีโชเมโชซึ่งระบุรายละเอียดการหาย ออกโดยสถานีตำรวจญี่ปุ่น (เอกสารที่ออกโดยป้อมตำรวจไม่สามารถใช้งานได้)           – รูปถ่ายสี ขนาด 4×4 ซ.ม. จำนวน 3 รูป          ความสำคัญหนังสือเดินทาง นอกจากจะเป็นเอกสารที่ใช้เดินทางเข้า-ออกประเทศแล้ว หนังสือเดินทางยังเปรียบเสมือนบัตรประชาชนที่เอาไว้ระบุตัวบุคคลในต่างแดนอีกด้วย เพราะฉะนั้นเราจึงอยากเน้นย้ำนักท่องเที่ยวทุกท่านให้รักษาหนังสือเดินทางของตนเองให้ดี เพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลังค่ะ…