หมู่บ้านอะเมะริกะมุระ

หมู่บ้านอะเมะริกะมุระ America Mura หรือเรียกย่อๆ ว่า Ame Mura ชื่อนี้มีความหมาย ที่มาของคำว่า Ame ก็คือคำที่ย่อมาจากคำว่า America ส่วนคำว่า Mura ในภาษาญี่ปุ่นแปลว่าหมู่บ้าน ดังนั้นเราก็เลยเรียกที่นี่ว่า “หมู่บ้านอเมริกา” หมู่บ้านนี้ไม่ไกลจากชินไซบะชิ แหล่งช็อปปิ้งที่ทุกคนคุ้นเคยกันดี แต่หมู่บ้านอะเมะมุระนั้นอยู่อีกฟากหนึ่ง คือบริเวณชินไซบะชิตะวันตก ย่านนี้แปลกตากว่าย่านช็อปปิ้งอื่นๆ ตรงที่สังเกตได้ว่า เสื้อผ้าที่ขายตามร้านต่างๆ นั้นเป็นแฟชั่นของชาวตะวันตก ไม่เพียงแต่เสื้อผ้า แต่ยังรวมไปถึงรองเท้า กระเป๋าและสิ่งของแฟชั่นต่างๆ อีกด้วย รวมไปถึงเพลงที่เปิดตามร้านค้าต่างๆ ก็เป็นเพลงฝรั่ง พนักงานในร้านค้ามีทั้งที่เป็นฝรั่งผมทอง และเป็นคนผิวสี พอมานั่งพักเหนื่อยตรงสวนหย่อมกลางอะเมะมุระ ก็พบว่าเพลงที่เปิดบนทีวีจอยักษ์ก็เป็นเพลงของศิลปินตะวันตก นั่งไปสักพักนี่นึกว่าอยู่อเมริกา อีกหนึ่งเอกลักษณ์ของที่นี่ก็คือภาพวาด Peace on Earth ที่อยู่บนตึกใจกลางอะเมะมุระ ภาพนี้ถูกวาดขึ้นโดยศิลปินวาดกราฟิตี้ อุปมาอุปมัยว่ามนุษย์นกได้แผ่ปีกไปจนทั่ว ซึ่งภายใต้ปีกนั้น ก็คือการขยายออกไปของความรัก ความสงบ อิสรภาพ และท้องฟ้าที่สดใส เดิมทีย่านนี้เคยเป็นที่ตั้งของโกดังเก็บสินค้ามาก่อน ต่อมาในปี ค.ศ. 1970 โกดังเหล่านั้นก็ได้รับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้กลายเป็นสถานที่ขายสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ เช่น…