วันแห่งโซบะ (そばの日 : Soba No Hi)

สาระน่ารู้ วันแห่งโซบะ (そばの日 : Soba No Hi) วันแห่งโซบะ ตรงกับวันที่ 31 ธันวาคม ของทุกปี สาเหตุที่ตั้งวันนี้ขึ้นมา เนื่องจากว่าชาวญี่ปุ่นมีประเพณีการทานโซบะข้ามปี ในช่วงวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นเวลาของครอบครัว ประเพณีการรับประทานโซบะข้ามปี เรียกว่า 年越しそば : Toshikoshi Soba เค้าเชื่อกันว่า เมื่อทานโซบะแล้วอายุจะยืนยาวเหมือนเส้นโซบะนั่นเอง ทานไปด้วยพร้อมกับฟังเสียงระฆังที่ถูกตีจากวัดเป็นจำนวน 108 ครั้งไปด้วย รุ่งเช้าขึ้นมาก็จะเดินทางไปไหว้ขอพรพระที่วัดหรือศาลเจ้ากันพื่อความเป็นสิริมงคล ดังนั้นชาวญี่ปุ่นจึงบัญญัติวันนี้ขึ้นเพื่อเป็นวันรณรงค์การทานโซบะนั่นเอง