สวนสาธารณะ นาริตะซัง

ด้านหลังของวัดนาริตะซังชินโชจิที่ตั้งอยู่ใกล้ๆ กับสนามบินนาริตะนั้น มีสวนสาธารณะนาริตะที่ขึ้นชื่อเรื่องซากุระและใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยงาม ช่วงกลางเดือนไปจนถึงปลายเดือนพฤศจิกายน เป็นช่วงที่เหมาะสำหรับการไปชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวนญี่ปุ่นขนาดใหญ่ภายในสวนสาธารณะ นอกจากต้นเมเปิ้ล และต้นแปะก๊วยแล้วนั้น ที่นี่ยังมีต้นไม้ต่างๆ อีกกว่า 250 ต้น มันคงจะวิเศษมากหากได้ชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีและมอสสีเขียวที่สะท้อนอยู่บนผิวน้ำ พร้อมกับดื่มชาไปพลางๆด้วย