การทำงานล่วงเวลา, โอที

残業  ざんぎょう zangyou  การทำงานล่วงเวลา, โอที ガーンタムガーンルアンウェラー、オーティー ตัวอย่างประโยค 1. 今日残業(きょうざんぎょう)だったら、家族(かぞく)と食事(しょくじ)に行(い)けないかもしれません。 kyou zangyoudattara kazoku to shokuji ni ikenai kamoshiremasen. วันนี้ถ้าทำงานล่วงเวลาก็อาจจะไม่สามารถไปรับประทานอาหารกับครอบครัวได้ 2. 最近(さいきん)は残業(ざんぎょう)が多(おお)いので、家(いえ)へ帰(かえ)るときは気(き)をつけてください。 saikin wa zangyou ga ooinode ie he kaeru toki wa ki o tsuketekudasai. ช่วงนี้ เนื่องจากทำงานล่วงเวลา ตอนกลับบ้านกรุณาดูแลตัวเองด้วยนะคะ