เทศกาลทานาบาตะ

         ทานาบาตะ คือวันแห่งความรักและความสุขสมหวังของดวงดาว 2 ดวง ดวงแรกมีนามว่า โอริ ฮิเมะ และดวงที่สองมีนามว่า ฮิโกโบชิ ตามความเชื่อของคนญี่ปุ่นที่ได้เล่ากันต่อๆ กันมาว่า ดวงดาวสองดวงนี้ต้องพลัดพรากจากกันโดยมีทางช้างเผือก หรือที่คนญี่ปุ่นสมัยโบราณแปลตามศัพท์ตรงๆ ว่า แม่น้ำแห่งสวรรค์ และแม่น้ำสายนี้เป็นแม่น้ำสายที่ขวางกั้นดวงดาวสองดวงให้ต้องพลัดพรากจากกัน แต่ในทุกๆ ปี ของวันที่ 7 เดือน 7 (กรกฏาคม) ซึ่งเป็นวันที่ทางช้างเผือกจะออกมาปรากฏบนท้องฟ้าของประเทศญี่ปุ่น ทำให้สามารถมองเห็นกันได้ในทุกๆ ปี จะเป็นวันที่ดวงดาวสองดวง จะได้มีโอกาสได้กลับมาพบกันสมดังใจที่คิดถึงและปรารถนาของดวงดาวทั้งสองนั่นเอง          วันนั้นก็เป็นวันที่มีการให้กำเนิดพิธีทานาบาตะ ขึ้นโดยคนญี่ปุ่นจะเชื่อถือและเล่ากันต่อๆ มาสู่ลูกๆ หลานๆ ว่า ให้ไปตัดต้นไผ่ นำมาปักไว้ในรั้วบ้าน และให้เขียนคำอธิษฐานใส่กระดาษ นำไปผูกไว้ที่ต้นไผ่ที่ ตัดมา แล้วคำอธิษฐานอันนั้นก็อาจจะได้ผลสมประสงค์สมดังใจปรารถนาเหมือนๆ กับ โอริ ฮิเมะ และ ฮิโกโบชิ ที่ได้สมหวัง และได้พบกันในวันนั้นนั่นเอง          โดยในวันดังกล่าวจะมีการจัดการแสดงระบำนกกระจอก ที่มีประวัติยาวนานกว่า 400…