ร้านสะดวกซื้อ 2

弁当 べんとう   benn tou           อาหารกล่อง アー ハーン クロン 惣菜 そうざい souzai              เครื่องเคียง   クルアン キアン 冷凍食品 れいとうしょくひん  rei tou sho ku hinn          อาหารแช่แข็ง アー ハーン シェー ケン 菓子/スナック かし/スナック  kashi / su nakku             ขนมและของขบเคี้ยว

ร้านสะดวกซื้อ 1

コンビニ  kon bini             ร้านสะดวกซื้อ   ラーン サ ドゥァク スー 日用品  ni chi you hinn              ของใช้ในชีวิตประจำวัน  コン シャイ ナイ シー ウィット プラ ジヤム ワン 食べ物  ta be mo no            อาหาร  アー ハーン 飲み物  no mi mo no           เครืองดื่ม  クルアン トゥーッム

ระยะทางพิสูจน์ม้า การเวลาพิสูจน์คน

ระยะทางพิสูจน์ม้า    การเวลาพิสูจน์คน ラ ヤ ターン ピ スート マー ガーン ウェー ラー ピ スート コン  距離は馬の質をはかる。時間は人の質をはかる。 kyori ha uma no  shitsu o hakaru.  jikann wa hito no shitsu o hakaru.  

ยิ่งแสวงหา กลับยิ่งห่างไกล

ยิ่งแสวงหา กลับยิ่งห่างไกล イン サ ウェーン ハー グラップ イン ハーン グライ ครั้นปล่อยวางไป กลับยิ่งเพิ่มพูน クラン プローイ ワーン パイ グラップ イン プーム プーン 探せば探すほど 遠くに行ってしまう。 けど、ほっておけばおくほど、大きくなっていくものだ。 sagaseba sagasu hodo tooku ni itte shimau kedo,hotte okeba oku hodo, ookikunatte iku monoda.  

ยานพาหนะในการเดินทาง

地下鉄  ちかてつ  chi ka te tsu รถไฟฟ้าใต้ดิน  ロット ファイ ファ ターイ ディン 電車  でんしゃ  denn sha รถไฟฟ้า  ロット ファイ ファー  車 くるま  ku ru ma  รถยนต์  ロット ファイ ファー 機関車  きかんしゃ  ki kann sha  รถไฟ 🚂  ロット ファイ 歩いて あるいて  a rui te  เดิน  ドウン