คอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นสำหรับผู้เริ่มต้น

เหมาะสำหรับผู้ไม่มีพื้นฐาน

เรียนกับอาจารย์ชาวไทย และอาจารย์ชาวญี่ปุ่น

เรียนวันละ 4 ชั่วโมง

เรียน

   วันเสาร์   14.00-18.00 น.

   หรือ

   วันอาทิตย์  14.00 – 18.00 น.

ค่าเรียน  7,200 บาท   40 ชั่วโมง

***ราคานี้ยังไม่รวมเอกสารการเรียนการสอน

รับนักเรียนตั้งแต่ 5 คนขึ้นไป และขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดคลาสหากมีจำนวนนักเรียนไม่ครบ