ออกแบบชั้นเรียนให้ผู้เรียนได้ฝึกพูดฝึกใช้ภาษาได้บ่อยที่สุดในชั้นเรียน จนข้าใจไวยกรณ์ และจำคำศัพท์ได้แม้

ออกจากชั้นเรียนแล้วเหมาะสำหรับผู้สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาที่สามควบคู่การทำงาน

และพร้อมสอบวัดระดับ ภาษาญี่ปุ่น ตามเวลาที่ได้ออกแบบไว้

 

 •ระยะเวลาเรียน สำหรับระดับต้น N5 N4

•อัตรา ค่าเรียนสำหรับระดับต้น N5 N4

 

 

 

  • ประมวลภาพการเรียนการสอน

 

148722_562730913850044_5149830808975146739_n 1535525_562730977183371_8109156242609029658_n 10411156_562730970516705_9073766953168402930_n 10416568_562730990516703_5543207387664436901_n 10635932_562730987183370_5804420778480771491_n