พอง

วันนี้เราจะมาพบกับคำว่า

膨らんでいる
ふくらんでいる 
fukurandeiru
พอง
ポーン

ส่วนวันพรุ่งนี้ เราจะพบกับคำว่าอะไรนั้น รอติดตามกันได้เลยค่ะ ><

ผอม

วันนี้เราจะมาพบกับคำว่า

やせている 
yaseteiru 
ผอม
ポーム

ส่วนวันพรุ่งนี้ เราจะพบกับคำว่าอะไรนั้น รอติดตามกันได้เลยค่ะ ><

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

音読み キ · ケ ki · ke 
訓読み ー ー

空気 くうき kuuki อากาศ
気化 きか kika การระเหย
気持 きもち kimochi อารมณ์ ความรู้สึก
気高い けだかい kedakai ชั้นสูง สง่า