เนื้อที่

面積 
めんせき
menseki 
เนื้อที่ 
ヌアティー

ตัวอย่างประโยค
タイの面積は514,000平方キロメートルです。 
tai no menseki wa 514,000 heihoukirome-torudesu. 
ประเทศไทยมีเนื้อที่ประมาณ 514,000 กิโลเมตร