ไม่กล้าจิบเบียร์ เพราะกลัวจะเพ้อ ไม่กล้าจีบเธอเพราะกลัวจะแพ้

ビールを飲みすぎてはいけない。酔っぱ

らわないために。あなたと付き合いすぎ

てはいけない。ハマってしまわないために。

bi-ruonomisugitewaikenai yopparawa

naitamenianatatotsukiaisugitewaikenai hamatteshimawanaitameni

ไม่กล้าจิบเบียร์ เพราะกลัวจะเพ้อ

ไม่กล้าจีบเธอเพราะกลัวจะแพ้